אולפנת בני עקיבא שירת הים נווה צוף    

טלפון: 08-6993637 

פקס: 08-6993640 

דואר אלקטרוני:

 shiratayam15@gmail.com