ראש האולפנה
רב האולפנה ,מוביל בתחום התוכן הרוחני והערכי ובתחום הפדגוגי יחד עם המנהלת החינוכית ,מנהל ארגוני ,בניית הצוות והעצמתו ,ניהול פדגוגי
מוביל את התחום האמנותי וההשראה היצירתית
מנהלת חינוכית
יצירת קשר עמוק ומשמעותי עם התלמידות, ליווי המחנכות והמדריכות,הובלת התחום חינוכי ערכי והפדגוגי בשיתוף ראש האולפנה , הובלת התחום הבלתי פורמאלית
רכזת מוסיקה
תכניות לימודים,ליווי התקדמות אישית של כל תלמידה ניהול הקונסרבטוריון והעשרה מוסיקאלית
רכזת מחול
קביעת תכניות הלימודים והובלת תחום ביצוע המחול העשרה והופעות
מחנכות
מורות ללימודי קודש ,גיבוש ובניית הכתה ,אחריות להצמחת הפרט
יועצת ועו"ס
אחראיות על התחום הרגשי והתמודדות עם האתגרים הלימודיים
מורים מקצועיים
לימודים במקצועות הבגרות
מנהלת פנימייה ורכזת חברתית
אחראיות על המדריכות, מקום הפנימייה, תרבות בלתי פורמאלית ביצוע וארגון ,שעות הערב
אם בית
אחראית על הרווחה החומרית של התלמידות בחיי הפנימייה
מדריכות
אחראיות על התלמידות בכל השעות שהם לא במערכת הלימודים
צוות מנהלה
מנכ"ל
הנהלת חשבונות
משרד
תחזוקה