ראש האולפנה
פועלת בתחום התוכן הרוחני והערכי,ובתחום הפדגוגי יחד עם המנהלת החינוכית, מנהלת ארגונית ,בניית הצוות והעצמתו ,ניהול פדגוגי. מובילה את התחום האמנותי וההשראה היצירתית.
רב האולפנה
רב האולפנה ,פועל בתחום התוכן הרוחני והערכי, תוך ליווי הצוות והתלמידות בתחומי ההלכה היצירה עם עולם התורה והרוח.
מנהלת חינוכית
יצירת קשר עמוק ומשמעותי עם התלמידות, ליווי המחנכות והמדריכות,הובלת התחום חינוכי ערכי והפדגוגי בשיתוף ראש האולפנה , הובלת התחום הבלתי פורמאלית
רכזת מגמת מוסיקה
תכניות לימודים,ליווי התקדמות אישית של כל תלמידה ניהול הקונסרבטוריון והעשרה מוסיקאלית
רכזת מגמת מחול
קביעת תכניות הלימודים והובלת תחום ביצוע המחול העשרה והופעות
רכזת מגמת תיאטרון
קביעת תכניות הלימודים במגמה והובלת תחום ביצוע התיאטרון, העשרה ומופעים.
מחנכות
מורות ללימודי קודש , גיבוש ובניית הכתה ,אחריות להצמחת הפרט
יועצת ועו"ס
אחראיות על התחום הרגשי והתמודדות עם האתגרים הלימודיים
מורים מקצועיים
לימודים במקצועות הבגרות
מנהלת פנימייה ורכזת חברתית
אחראיות על המדריכות, מקום הפנימייה, תרבות בלתי פורמאלית ביצוע וארגון ,שעות הערב
אם בית
אחראית על הרווחה החומרית של התלמידות בחיי הפנימייה
מדריכות
אחראיות על התלמידות בכל השעות שהם לא במערכת הלימודים
צוות מנהלה
מנכ"ל
הנהלת חשבונות
משרד
תחזוקה