ערב התעוררות

ערב התעוררות

כהכנה לימים הנוראים, ערכנו באולפנה ערב התעוררות מרומם לשכבות ט+יב שנכחו באולפנה ושידרנו את כולו בשידור ישיר לבנות י+יא שהיו בבית בעקבות הקורונה.

אירחנו את ספיר גזבר ויעל קבסה להתוועדות מרגשת עם שירים וסיפורים לקראת החג. אחריהן העביר לנו שיחה אלחנן שטיגליץ בנושא "יש לך לב טהור" על התהליך שאנחנו עוברים מתחילת חודש אלול, מעבר לראש השנה וסיום ביום כיפור.

לסיום, כינוס כיתתי עם המדריכות, כל אחת לקחה על עצמה משהו לקראת השנה החדשה.

היה ערב נפלא עם אווירת חג קדושה.