על מנת שנצליח בשאיפותינו הגבוהות על כל תלמידה לקחת אחריות ולהיות חלק מהכלל של משפחת המגמה על מנת לגשת לבגרות בסוף המסלול. מצ"ב מספר נהלים הכרחיים:

  • נוכחות-הנוכחות בכל השיעורים במערכת המגמה הינה חובה! בת שתחסיר באופן חריג הנהלת האולפנה תשקול את המשך פעילותה במגמה.
  • השקעה- הלימוד במגמה דורש השקעה, תרגול ואימון, הכישרון אינו מספיק, הוא כלי עזר. על כל בת להיות אחראית להשקעה האישית שלה על מנת להצליח ולנסוק.
  • ציוד- הציוד שנרכש למגמה יקר ערך. אנו עובדים כעת על רכישת ציוד לחדר חזרות נוסף. על כל בת כפרט או ככלל לשמור על הציוד כעל רכושה הפרטי!

הוחלט שבשנה הקרובה האולפנה לא תספק כאבלים בהרכבים לזמרות ונגניות!, עליכן לרכוש כאבלים. זמרות, נשפניות וקשתניות- כאבל XLR באורך 6 מטר, פסנתרניות וגיטריסטיות עם חיבור- כאבל PL באורך 6 מטר.

  • חדרי מוזיקה- יש לשמור על ניקיון החדרים, אין לאכול בחדרים!, לצערי כללים אלה הופרו לא מעט פעמים.
  • ציוד לשיעורים- ספר תולדות המוזיקה לתלמידי תיכון בהוצאת מט"ח- על התלמידות לרכוש, חוברת תיאוריה- התלמידות תרכושנה בתשלום סמלי. קלסר נפרד משאר המקצועות, דפי כתיבה A4 , דפי חמשה A4, הכתיבה בשיעורי תיאוריה והרמוניה- בעפרון בלבד.