חג הסיגד

 ציינו באולפנה את יום הסיגד בהובלת שתי תלמידות מהעדה.
התלמידות הכינו מצגת מהממת על מהות היום ,קצת מהמקורות ,תמונות ועוד.
משם המשכנו לטעימה ממאכלים אתיופים מסורתיים, קלינו קפה וסיימנו עם ריקוד עם בגדי העדה..