מחנה הקיץ השנתי "זרעי קיץ" למוזיקה ומחול לבוגרות כיתה ז'