"קום ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי נשמתו, יקיץ לתחיה את גרעיני החיים האלהיים הנרדמים בלב כל אדם וכל חי, כל הנשמה תהלל י-ה, הללוי-ה!'' (אורות התחיה, עב).
תחייתנו הלאומית בארץ ישראל, זיכתה אותנו להחיות כוחות נרדמים בקרבנו, ולשוב ולגלות את הכשרונות החבויים בנו מזה אלפיים שנה. דור הגאולה הולך ומתעצם, ועמו הולכת ומתפתחת הכמיהה לחופש, ליצירה, לאומנות ולגילוי הנשמה בכל רבדיה. 
זכינו באולפנה שבה ניתן להוסיף קומה בגאולת ישראל, ולפתח מקום שמאפשר יצירה וגילוי כשרונות, מתוך חיבור אל הנשמה ואל התורה. במרחבי האולפנה אנו עמלים על הקניית התורה כבסיס לכל גילוי, לכל יצירה ולכל מרחבי הפיתוח האישי. 
האולפנה תופשת את התורה כמרכז החיים, והדבר ניחן גם בפן הפיזי גיאוגרפי הפשוט. במרכז האולפנה שוכן חדרו של רב האולפנה, חדר שקוף בו הרב נוכח מידי בוקר, ובו גם ספרי קודש, גם קבוצות לימוד, וגם מקור למפגש ושאלות. 
אנו משתדלים לתת מענה תורני לבנות בכל דרך אפשרית, ותמיד פתוחים ליוזמות חדשות.